A TABÁN AUTÓSZERVIZ
elkötelezettséget vállal azért, hogy a közúti járművak műszaki megvizsgálása tevékenységének minősége az Ügyfelei igényeinek és a felügyeleti szervek elvárásainak a legjobban megfeleljen.

A társaság vezetősége a hosszú távú eredményes működés biztosítása érdekében alapvető feladatának tekinti az MSZ EN ISO 9001:2009-es szabvány szerint kialakított minőségirányítási rendszer működtetését és folyamatos fejlesztését.

Folyamatosan meg kívánunk felelni a pártatlan, szakszerű elvárásoknak, betartva a hatályos jogszabályokat.

Minden körülmények között szem előtt tartjuk:

  • a TABÁN AUTÓSZERVIZ-ben az ügyfél a legfontosabb személy, függetlenül attól, hogy személyesen jelen van, telefonál, levelet ír, kis munkát hoz vagy nagyot, vagy éppen érdeklődő.

Folyamatosan biztosítjuk:

  • az ügyfeleinknek a szolgáltatásaink azonos feltételekkel történő igénybevételét;
  • a munkatársaink független, pártatlan magatartását, ügyintézők és vizsgabiztosok befolyásmentes tevékenységét, melynek megsértése elbocsátással jár;
  • a közúti járművek műszaki megvizsgálása elszámolásának átlátható, ellenőrizhető dokumentálását;
  • a társaság tudomására jutott ügyfél-információk bizalmas kezelését;

A társaság vezetősége kijelenti, hogy:

  • kötelezi magát a minőségpolitika betartására;
  • biztosítja mindazon erőforrásokat, melyek a minőségpolitikai nyilatkozatban meghatározott célok megvalósításához, a minőségtervek végrehajtásához, a munkatársak képzéséhez, illetve a minőségirányítási rendszer működtetéséhez szükségesek;
  • a társaság valamennyi érintett dolgozója aktívan részt vesz a minőség iránti elkötelezett magatartás kialakításában;
  • minden dolgozónk teljes felelősséget vállal az általa, vagy a közreműködésével elvégzett szolgáltatás minőségéért.

A TABÁN AUTÓSZERVIZ vezetősége minden munkatársától és beszállítójától (alvállalkozótól) elvárja, hogy a minőségirányítási rendszer követelményeinek megfelelő munkájával járuljon hozzá a minőségpolitikai célkitűzések megvalósításához.

Vezetőség